Hypotheken

In een hypotheekakte worden onder andere het onderpand en verplichtingen van alle partijen vastgelegd. De hypotheekakte is dus van groot belang voor zowel uzelf, de geldverstrekker dan wel een belanghebbende. Zien wij eventuele bijzonderheden dan wel problemen, dan geven wij dat direct aan.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Bezoek dan onze website of maak een afspraak. Wij stellen graag de akte van levering en hypotheekakte voor u op. U mag erop vertrouwen dat u bij ons in goede handen bent.

Veelgestelde vragen hypotheken

Hieronder zaken die we in elk geval altijd doen, maar vaak zijn er ook extra zaken die aandacht verdienen. Niet elke koop/herfinanciering van vastgoed is gelijk. Voor een volledig overzicht en de bijbehorende tarieven van alle handelingen die we (kunnen) verrichten kunt u onze brochure downloaden.

 • Persoonsgegevens opvragen uit de Basisregistratie Personen
 • De identiteit vaststellen van alle personen die bij de akte betrokken zijn
 • Nakijken of de betrokken personen het huis ook mogen verkopen. Zo kijken we naar eventuele faillissementen of een echtscheiding
 • Bij het Kadaster nakijken of er hypotheken of beslagen op het huis rusten
  Onderzoeken of er sprake is van erfdienstbaarheden, zoals erfpacht of een recht van overpad
 • Nagaan of er beperkende bepalingen in de vorige leveringsakte zijn opgenomen, zoals boetebepalingen
 • Toezicht houden op de betaling van een eventuele waarborgsom of afgifte bankgarantie
 • Opvragen hypotheekgelden
 • Controleren of volledige aankoopsom gestort is

De notaris krijgt van de geldverstrekker een hypotheekopdracht.

Waarna de notaris een concept van de hypotheekakte voor u opstelt en ter beoordeling toezendt.

De notaris zal vervolgens op de afgesproken dag en tijdstip de hypotheekakte (in normaal Nederlands) met u doornemen, waarna deze door u, de geldverstrekker en de notaris wordt ondertekend. De bank is vaak zelf niet aanwezig, daarom zal een medewerker van ons kantoor namens de bank tekenen. Alle eigenaren van een woning/bedrijfspand waarop het hypotheekrecht wordt gevestigd dienen mee te tekenen.

Vervolgens wordt de hypotheekakte ingeschreven in het Kadaster, waardoor de hypotheekakte officieel is geregistreerd.

Dat heeft een speciale reden. De tekst van de akte mag maar op 1 manier worden uitgelegd/geïnterpreteerd. Denk bijvoorbeeld aan het woord bank of oog. Deze heeft meerdere betekenissen. Gelukkig heeft hypotheekrente.nl ze voor u op een rijtje gezet: https://www.hypotheekrente.nl/begrippenlijst/

Niet alle hypotheekakten zijn hetzelfde, maar een aantal gegevens moeten in iedere hypotheekakte worden opgenomen. De belangrijkste zijn:

 • De naam van de hypotheeknemer/-houder (de geldgever/bank)
 • De naam, geboortedatum en woonplaats, huwelijkse staat, van de hypotheekgever (de geldnemer, de schuldenaar, dat bent u)
 • De naam en standplaats van de notaris
 • Gegevens van de woning of bedrijfspand
 • In de hypotheekakte staan ook de aard, ligging, vermelding van kadastrale gemeente, sectie- en perceelnummer
 • Het hypotheekbedrag: het bedrag wat de geldverstrekker “verzekerd” is om met voorrang op andere schuldeisers terug te claimen van de schuldenaar.
  U kunt als schuldenaar een hogere hypotheekinschrijving laten opnemen dan dat u op het tijdstip van ondertekenen van de hypotheekakte van de geldverstrekker leent.
 • Dit houdt in dat u in de toekomst binnen deze inschrijving een nieuwe geldlening/offerte kunt afsluiten zonder tussenkomst van de notaris. Uiteraard zal de geldverstrekker wel de gebruikelijke beoordelingen uitvoeren.
 • Verder wordt naar de algemene voorwaarden verwezen en de daarin opgenomen hypotheekbedingen.

Nee. Omdat veel mensen denken dat de hypotheek de lening is, kan die gedachte ontstaan. Hypotheek is echter een ander woord voor zekerheid. Je geeft dus zekerheid aan de geldverstrekker dat hij/zij als eerste ten opzichte van de andere gewone schuldeisers zijn/haar geld kan terugvorderen. De lening is de overeenkomst waarin staat wat u bent overeengekomen met de geldverstrekker (de offerte).

Maak een afspraak