Voogdijregeling

De kans is groot dat u iemand in gedachten heeft die voor uw kind(eren) moet zorgen als u iets overkomt. Dit legt u dan vast in een testament. Als u dit zelf niet regelt, bepaalt de rechter wie de verzorging en opvoeding van uw kind(eren) op zich neemt. Dit is onzeker en kost tijd. Daarom adviseren wij u om een voogd op te nemen in uw testament. Zo weten u en uw nabestaanden wat er met uw kind(eren) gebeurt na uw overlijden. Indien u samen met de andere ouder van uw kind(eren) een voogd wil aanwijzen, stelt iedere ouder een eigen testament op.

In uw testament kunt u ook een tweede persoon aanwijzen, als reserve-voogd en/of bewindvoerder. Die laatste beheert de erfenis voor uw kind tot hij of zij oud genoeg is. Dit kan iemand anders zijn dan de door u aangewezen voogd.

Vanwege scheiding en hertrouwen zijn gezinssituaties tegenwoordig ingewikkelder dan vroeger. Hierdoor is het soms onduidelijk wie het gezag heeft en wie er als voogd kan worden aangewezen. Wij staan graag voor u klaar om meer inzicht te bieden in wat de wet hierover zegt en uw testament op te stellen.

Veelgestelde vragen de voogdijregeling

Daar zijn een paar goede redenen voor:

 • U hebt maximale invloed op de verzorging van uw kinderen na uw overlijden.
 • U voorkomt dat de rechter een beslissing moet nemen over wie uw kinderen verder gaat opvoeden en verzorgen.
 • U voorkomt getouwtrek om uw kinderen tussen families, Kinderbescherming en de rechter.
 • U zorgt voor een veilige en vertrouwde situatie voor uw kinderen voor het geval ze in een verdrietige situatie door overlijden terecht komen.
 • U stelt de erfenis en het vermogen van uw kinderen veilig.

Elke vader en moeder met het ouderlijk gezag kunnen een voogdijregeling in het testament opnemen. Moeders hebben dat gezag automatisch, maar vaders die niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, beschikken niet automatisch over het ouderlijk gezag. Een voogdijregeling in een testament heeft pas werking indien de betreffende ouder ook het gezag heeft.

Met ‘ouders’ worden de juridische ouders bedoeld. Dit hoeven niet de biologische ouders van een kind te zijn.

Volgens de wet is de moeder van het kind:

 • de vrouw uit wie het kind geboren is
 • de vrouw die het kind heeft geadopteerd
 • de vrouw die het kind heeft erkend
 • de vrouw van wie het ouderschap door de rechter is vastgesteld

Volgens de wet is de vader van het kind:

 • de man die met de moeder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft tijdens de geboorte van het kind
 • de man die het kind heeft geadopteerd
 • de man die het kind heeft erkend
 • de man van wie het ouderschap door de rechter is vastgesteld

Dat is meestal niet mogelijk, tenzij aan enkele strenge voorwaarden wordt voldaan. Dan kunt u een Procedure Verzoek Gezag starten via een advocaat.

Als het kind 1 ouder heeft, gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent ouder en heeft alleen het gezag
 • Uw partner zorgt al voor het kind. Uw partner en uw kind hebben een nauwe persoonlijke band. Het kind moet kunnen opgroeien in een veilige omgeving.

Als het kind 2 ouders heeft, gelden de volgende extra voorwaarden:

 • U bent ouder en voordat u gezamenlijk gezag aanvraagt, heeft u minstens 3 jaar alleen het gezag.
 • U hebt samen met uw partner minstens een jaar voor het kind gezorgd.

Maak een afspraak