Geregistreerd partnerschaps­voorwaarden

De meeste regels van het geregistreerd partnerschap zijn vrijwel gelijk aan die van het huwelijk. Als partners niet willen trouwen, maar wel dezelfde rechtsgevolgen willen, dan is het geregistreerd partnerschap een uitkomst. Via partnerschapsvoorwaarden legt u vast hoe en hoeveel u wilt delen tijdens het partnerschap, maar ook na eventuele beëindiging van de relatie of bij overlijden.

Verschillen huwelijk/geregistreerd partnerschap

  • Een geregistreerd partnerschap wordt in het buitenland niet altijd erkend. Het huwelijk is algemeen bekend, het geregistreerd partnerschap is dat niet.
  • Als het huwelijk eindigt moet een scheiding altijd via de rechter uitgesproken worden. Een geregistreerd partnerschap kan – als de partners het volledig met elkaar eens zijn én er geen minderjarige kinderen zijn – ook worden beëindigd door een notaris of door een advocaat (zonder uitspraak van de rechter).
  • Het is niet mogelijk om het huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap. Andersom is dat wel mogelijk. Een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet naar een huwelijk.

Veelgestelde vragen over dienst

Het is in wezen een contract tussen twee personen voorafgaand aan of tijdens het geregistreerde partnerschap. Hierin staan alle eigenschappen, schulden en financiële bezittingen die elke persoon bezit en hoe deze zullen worden verdeeld na het beëindigen van de relatie. Partnerschapsvoorwaarden kunnen eenvoudig en zeer complex zijn, afhankelijk van de financiële situatie van de betrokken partijen en of ze al dan niet kinderen en/of kleinkinderen hebben.

Iedereen die een huis en/of een pensioenplan heeft en of ondernemer is kan overwegen partnerschapsvoorwaarden te regelen. Maar ook persoonlijke opvattingen over zelfstandigheid en onafhankelijk zijn kunnen een goede aanleiding zijn.

De datum en plaats van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, de datum waarop het verzoek om registratie van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden is ingediend en de datum waarop de registratie heeft plaatsgevonden. Daarnaast ziet u het registratienummer en de rechtbank die de huwelijkse voorwaarden heeft geregistreerd.

Hebben de partners via de notaris een verzoek ingediend om in het Huwelijksgoederenregister te laten registreren dat zij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden hebben laten vastleggen? Dan is deze registratie op te zoeken in het Huwelijksgoederenregister op basis van de achternamen van beide partners en de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook is het dan mogelijk via de knop ‘Uittreksel’ een uittreksel van de inschrijving te downloaden en op te slaan.

Maak een afspraak