Fusies en splitsingen van rechtspersonen

Het is een ingrijpende gebeurtenis om van meerdere rechtspersonen één te maken of van één rechtspersoon meerdere te maken. Ieder rechtspersoon heeft één of meerdere aandeelhouders, vermogen, winst of verlies en bezit misschien nog andere rechtspersonen. Een fusie of splitsing is veelal maatwerk.

Gelukkig hebben we hier ervaring in en ruime kennis van deze materie, waardoor we deze zaken efficiënt voor u kunnen regelen. Of het nu gaat om bedrijfsfusies/-splitsingen, aandelenfusies of -splitsingen of juridische fusies en splitsingen: u bent bij ons aan het juiste adres. Bel dus gerust voor een afspraak. We staan graag voor u klaar.

Veelgestelde vragen over fusies en splitsingen

Er zijn drie soorten fusies:

 • Bedrijfsfusie. U neemt alle bezittingen en schulden (activa en passiva) van een ander bedrijf over.
 • Aandelenfusie. U koopt alle aandelen van het bedrijf waarmee u gaat fuseren en geeft in ruil daarvoor aandelen van uw bedrijf aan de betreffende aandeelhouders.
 • Juridische fusie. De rechtspersoon waarvan u aandeelhouder bent, gaat volledig op in de rechtspersoon die uw bedrijf koopt. Hier gelden strikte voorwaarden voor.

Er zijn drie soorten splitsingen:

 • Zuivere splitsing. In die situatie houdt bijvoorbeeld uw rechtspersoon (BV) op te bestaan. Het vermogen gaat over naar twee of meer nieuwe rechtspersonen.
 • Afsplitsing. In deze situatie blijft uw BV (rechtspersoon) bestaan en gaat een gedeelte van het vermogen over op één of meer andere rechtspersonen.
 • Hybride splitsing. Dit komt in de praktijk in toenemende mate voor. In deze situatie gaat het gehele vermogen over naar twee of meer nieuwe rechtspersonen, maar blijft de splitsende rechtspersoon (bijvoorbeeld uw BV) bestaan.

In het kort is dit normaliter de procedure:

 1. Het bestuur van de betreffende vennootschappen maakt een voorstel tot splitsing of fusie op.
 2. Dit voorstel tot fusie wordt samen met de laatste drie jaarrekeningen van de vennootschappen neergelegd bij de vennootschappen zelf en bij de kamer van koophandel. Bij een splitsing wordt bovendien een beschrijving neergelegd waaruit blijkt welke vermogensbestanddelen overgaan op welke vennootschappen en pro forma winst- en verliesrekeningen.
 3. Er wordt een advertentie in de krant geplaatst waarin de voorgenomen fusie of splitsing wordt aangekondigd.
 4. De algemene vergaderingen van de vennootschappen besluiten vervolgens tot fusie of splitsing.
 5. Een maand nadat de fusie of splitsing is aangekondigd in de krant, kan de akte van splitsing of fusie worden getekend, indien er geen schuldeisers in verzet zijn gekomen.
 6. De fusie of splitsing wordt van kracht een dag nadat de akte is getekend.

Maak een afspraak