Oprichting/­statuten­wijziging verenigingen en stichtingen

Meestal hebben verenigingen en stichtingen een maatschappelijk en/of publiek doel, zonder winstoogmerk. Elke stichting of verenging is anders en oprichters hebben naast concrete doelen, vaak ook veel intenties. Het zijn organisaties die middenin de samenleving staan. Ook wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. Daarom doen we iedere keer weer onze best om het best mogelijke te realiseren. Hiervoor kunt u dan ook altijd bij ons terecht.

Veelgestelde vragen over verenigingen en stichtingen

 • U levert de naam aan, maar deze mag niet (bijna) dezelfde zijn als die van een andere rechtspersoon. Doe daarom een handelsnaamonderzoek. Op de site van de Kamer van koophandel kun je controleren of de naam al bestaat of (te) veel lijkt op een al bestaande naam, zie: http://www.kvk.nl/over-de-kvk/uw-inschrijving-bij-de-kamer-van-koophandel/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/handelsnaamonderzoek/?refererAliasStat=handelsnaamonderzoek
 • U geeft het doel, de vestigingsplaats en het adres van de stichting of vereniging door
 • U neemt kopieën van geldige legitimatiebewijzen van alle te benoemen bestuursleden (ter gelegenheid van de oprichting maximaal 3) mee
 • U zorgt voor de ondertekening van de formulieren van de Kamer van Koophandel door alle bestuursleden (wij regelen de inschrijving van maximaal 3 bestuursleden)
 • U geeft binnen vijf werkdagen voor de ondertekening van de akte wijzigingen en/of de nog ontbrekende gegevens door, of in het geval van een statutenwijziging geeft u aan ons door wat er gewijzigd moet worden en levert u de bestaande statuten aan
 • Wij nodigen u uit voor een gesprek en nemen tijdens het gesprek de wensen door
 • Wij verdiepen ons in de aard en het doel van de vereniging of stichting en maken aan de hand daarvan een akte op, waarvan we een eerste versie aan u opsturen
 • Wij regelen de ondertekening van de akte
 • Wij maken de formulieren klaar voor de Kamer van Koophandel
 • Wij schrijven de stichting of de vereniging of de statutenwijziging in, in het handelsregister
 • De naam en vestigingsplaats
 • Het uitgeschreven doel van de vereniging of stichting
 • Het bestuur en aantal bestuurders (waarvan 1 bestuurslid wordt benoemd bij de oprichting!)
 • De wijze van benoeming van bestuurders (bij de stichting door de overige bestuursleden, bij een vereniging door de algemene ledenvergadering) en de zittingsduur (al dan niet periodieke aftreding)
 • De vertegenwoordiging (het gehele bestuur vertegenwoordigt de stichting of vereniging en daarnaast of iedere bestuurder of twee gezamenlijk handelende bestuursleden)
 • Een regeling omtrent de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen (de laatste bij een vereniging)
 • Het boekjaar
 • De mogelijkheid van een huishoudelijk reglement
 • Een specifieke regeling met betrekking tot statutenwijziging en ontbinding (plus aanwijzing waar het uitstaande saldo na ontbinding naar toe moet)

Maak een afspraak