Huwelijkse voorwaarden

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Gefeliciteerd! Volgens de wet gelden bij deze gebeurtenissen automatisch een aantal rechten en plichten. Bepalen jullie liever zelf hoe bepaalde zaken geregeld worden en welke bezittingen van uzelf blijven? Leg dit dan vast in voorwaarden. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden heeft echter diverse kenmerken en gevolgen. Als notariskantoor ondersteunen en adviseren wij u graag.

Een notaris moet deze huwelijkse voorwaarden vastleggen en deponeren in het openbare huwelijksgoederenregister van de rechtbank. Anders hebben de voorwaarden geen derden­werking. Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschap.

Heeft één van jullie een eigen onderneming? Met notarieel vastgelegde voorwaarden houden jullie zakelijk en privé gescheiden. Hiermee is direct duidelijk wie eigenaar van de onderneming is en welke rechten en plichten daarbij horen.

Veelgestelde vragen huwelijkse voorwaarden

Het is in wezen een contract tussen twee personen voorafgaand aan of tijdens het huwelijk. Hierin staan alle eigenschappen, schulden en financiële bezittingen die elke persoon bezit en hoe deze zullen worden verdeeld na het beëindigen van de relatie. Huwelijkse voorwaarden kunnen eenvoudig en zeer complex zijn, afhankelijk van de financiële situatie van de betrokken partijen en of ze al dan niet kinderen en / of kleinkinderen hebben.

Iedereen die een huis en/of een pensioenplan heeft en of ondernemer is kan overwegen huwelijkse voorwaarden te regelen. Maar ook persoonlijke opvattingen over zelfstandigheid en onafhankelijk zijn kunnen een goede aanleiding zijn.

De datum en plaats van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, de datum waarop het verzoek om registratie van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden is ingediend en de datum waarop de registratie heeft plaatsgevonden. Daarnaast ziet u het registratienummer en de rechtbank die de huwelijkse voorwaarden heeft geregistreerd.

Hebben de partners via de notaris een verzoek ingediend om in het Huwelijksgoederenregister te laten registreren dat zij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden hebben laten vastleggen? Dan is deze registratie op te zoeken in het Huwelijksgoederenregister op basis van de achternamen van beide partners en de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ook is het dan mogelijk via de knop ‘Uittreksel’ een uittreksel van de inschrijving te downloaden en op te slaan.

Maak een afspraak