Splitsing gebouwen in appartementsrechten

Er zijn verschillende redenen om een pand te splitsen in meerdere onafhankelijke eenheden. Bijvoorbeeld als de eigenaar het in delen wil gaan verkopen of verhuren.

Een eigenaar van een appartementsrecht is eigenaar van een afzonderlijk privéruimte en mede-eigenaar van de gemeenschappelijke ruimten. In de akte van splitsing worden onder andere opgenomen: het aandeel van de betreffende eigenaar van het appartementsrecht, een vereniging van eigenaren opgericht, duidelijk omschreven wat onder gemeenschappelijk gebruik/bestemming en wat privé gebruik/bestemming mag worden verstaan, draagplicht kosten, alsmede het stemrecht van iedere eigenaar in de vergadering.

Voor de splitsing, het opheffen van het eigenaarsrecht en het opstellen van appartementsrechten zijn notariële akten nodig, zoals de splitsingsakte. Ook moet de splitsing bij het Kadaster worden gedeponeerd. Dit hele proces vraagt om veel zorgvuldigheid en detailleringen, waar we u graag meer over vertellen.

Vraag een offerte aan

Veelgestelde vragen appartementsrechten

Een van de belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. Hierin staan gedragsregels en gebruiksbepalingen voor eigenaren en bewoners, bijvoorbeeld voor gemeenschappelijke ruimtes, zoals gangen, trappen, de hal, een dakterras en een omliggende tuin. Ook wordt er gesproken over de verplichte financiële bijdrage in gemeenschappelijke onderhouds- en gebruikskosten en de technische installaties, zoals liften en fundering. Over het algemeen moeten alle appartementseigenaren meebetalen aan deze gemeenschappelijke kosten. U bent tenslotte allemaal eigenaar van het gehele gebouw.

Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren. Dus eigenlijk uitvoering geven aan wat in de splitsingsakte is opgenomen. De vereniging is ook verplicht een reservefonds (spaarpotje van de VvE) bij te houden voor toekomstige onderhoudskosten en de opstalverzekering van het gebouw.

Net als bij andere verenigingen, bestaat ook de VvE uit een bestuur en haar leden. Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, zoals de uitvoering van reparaties en onderhoud. Ook bij klachten over bijvoorbeeld lekkage of een kapotte verwarming kunt u bij het bestuur terecht.

Het Kadaster laat grondpercelen zien. Vaak zijn appartementsrechten verticaal (zoals in een flatgebouw) gesplitst en is dit niet te zien op een kadastrale kaart.

Om toch duidelijkheid en inzicht te krijgen wordt er een splitsingstekening bij het Kadaster gedeponeerd, waarop de aparte eenheden en gemeenschappelijke delen van het gesplitste gebouw te zien zijn. De akte van splitsing is onder andere een uitwerking van de splitsingstekening. Deze akte wordt ook ingeschreven in het Kadaster.

Maak een afspraak