Tarieven

Tarieven koper

Tarief voor (extra) werkzaamheden bij een levering te voldoen door de koper/verkrijger, niet vallende onder de offerte, tenzij anders overeengekomen.

De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

Excl. btwIncl. btw
Administratieve werkzaamheden en bankkosten terzake van overboeking gelden, per transactie2,503,03
Berekening overdrachtsbelasting in verband met verkrijging uit erfpacht vanaf85,00102,85
Het niet tijdig (binnen 5 dagen vóór passeren) ontvangen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs25,0030,25
Inschakelen tolk en verwerking in de akte en extra passeertijd (kosten tolk worden doorberekend)275,00332,75
Inschrijving in kadaster koopovereenkomst (registerverklaring)225,00272,25
Kadastrale recherches27,5033,28
Kamer van Koophandel uittreksel opvragen (per uittreksel)30,0036,30
Onderhandse verklaring/volmacht opmaken85,00102,85
Onderhandse volmacht inzake akte van verdeling vanaf110,00133,10
Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid in verband met bewind voering en goedkeuring rechtbank vanaf125,00151,25
Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid instellingen/organisaties vanaf110,00133,10
Onderzoekskosten inzake e-herkenning18,0021,78
Opmaken depotovereenkomst vanaf190,00229,90
Opmaken koopovereenkomst woonhuis (standaard model) vanaf375,00453,75
Opmaken koopovereenkomst woonhuis, erfpacht (standaard model) vanaf425,00514,25
Opmaken notariële volmacht i.v.m. hypotheek295,00356,95
Opmaken uittreksel hypotheekakte op verzoek van de bank60,0072,60
Opnemen disclaimer, vanaf115,00139,15
Opvragen hypotheekstukken via E notaris (verplicht bij sommige banken)35,0042,35
Overboeken gelden naar andere notaris i.v.m. aankoop elders en Baarns Beslag brief vanaf145,00175,45
Persoonsgebonden recherches (per persoon, per keer)18,0021,78
Retour boeken hypotheekgelden naar de bank/hypotheekgever in verband met (tijdelijk) niet doorgaan van de zaak35,0042,35
Stukken per post toesturen in plaats van digitaal25,0030,25
Verklaring dat de gelden onvoorwaardelijk ter beschikking staan van de koper60,0072,60
Vermelding roerende zaken in de akte van levering en op de nota40,0048,40
Vermelding voorbelasting hypotheek, per hypotheek20,0024,20
Verwerking gegevens curator, bewindvoerder in de akte, vanaf125,00151,25
Verwerking notariële volmacht in de akte75,0090,75
Verwerking onderhandse stukken/offertes in de betreffende akten en tekenen onderhandse stukken toegezonden door de bank75,0090,75
Verzetten van de tekenafspraak binnen 5 dagen vóór passeren van de akte85,00102,85
Verzorgen toestemming vestigen overbruggingslening vanaf150,00181,50
Werkzaamheden in verband met ingebrekestelling vanaf235,00284,35
Werkzaamheden ter zake van het vestigen van een overbruggingshypotheek vanaf175,00211,75
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB8,229,95
Wettelijke Poortwachtersfunctie en herkomst gelden per tenaamstelling55,0066,55
Wijzigen afrekening door toedoen koper of de bank of de tussenpersoon25,0030,25

Tarieven verkoper

Tarief voor (extra) werkzaamheden bij een levering voor de verkoper/vervreemder.
De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

Excl. btwIncl. btw
Administratieve werkzaamheden en bankkosten terzake van overboeking gelden, per transactie2,503,03
Aflosnota’s opnieuw opvragen (per stuk) niet naar aanleiding van een royementsverzoek vanaf75,0090,75
Akte(n) opvragen bij het Kadaster (per stuk)25,0030,25
Bellen met derden (geldverstrekker, makelaar e.o.) (vanaf 3e telefoongesprek) per gesprek15,0018,15
Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting t.b.v. verkoper, vanaf105,00127,05
Betaling aan buitenlandse rekening70,0084,70
Contact geldverstrekker inzake restschuld, vanaf55,0066,55
Depotakte/Gelden in depot houden, vanaf195,00235,95
Doorhaling hypotheek in verband met de verkoop (algeheel royement) inclusief opvragen aflossingsnota vanaf225,00272,25
Erfdienstbaarheden overnemen uit andere akte(n) dan de voorafgaande indien deze akte(n) niet volledig zijn75,0090,75
Extra overmaking ten laste van saldo cliënt (per stuk)17,5021,18
Extra werkzaamheden ivm verkrijging uit nalatenschap/verdeling vanaf115,00139,15
Gedeeltelijke doorhaling hypotheek in verband met verkoop inclusief opvragen aflossingsnota vanaf245,00296,45
Het niet tijdig (binnen 5 dagen vóór passeren) ontvangen van een kopie van de opgave onroerende zaak belasting25,0030,25
Het niet tijdig (binnen 5 dagen vóór passeren) ontvangen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs25,0030,25
Inschakelen tolk en verwerking in de akte en extra passeertijd (kosten tolk worden doorberekend)275,00332,75
Kadastrale recherches27,5033,28
Kamer van Koophandel uittreksel opvragen (per uittreksel)30,0036,30
Kopiëren/printen van stukken ten behoeve van de klant10,0012,10
Onderhandse toestemmingsverklaring partner/echtgenote (per volmacht)85,00102,85
Onderhandse verklaring/volmacht opmaken85,00102,85
Onderhandse volmacht verkoop opmaken inzake onverdeeldheid vanaf110,00133,10
Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid in verband met bewindvoering en goedkeuring rechtbank vanaf125,00151,25
Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid instellingen/organisaties vanaf90,00108,90
Onderzoekskosten inzake e-herkenning18,0021,78
Opmaken koopovereenkomst woonhuis (standaard model) vanaf375,00453,75
Opmaken koopovereenkomst woonhuis i.v.m. erfpacht (standaard model) vanaf425,00514,25
Opmaken/verwerken legal opinion vanaf105,00127,05
Opteren BTW belaste levering en vermelden in de akte vanaf125,00151,25
Opvragen servicekosten39,0047,19
Opvragen zakelijke lasten (per stuk), indien niet aangeleverd vanaf25,0030,25
Overboeken gelden naar andere notaris in verband met aankoop elders en Baarns beslag brief vanaf145,00175,45
Persoonsgebonden recherches (per persoon, per keer)18,0021,78
Stukken per post toesturen in plaats van digitaal25,0030,25
Titelonderzoek erfpachtvoorwaarden vanaf95,00114,95
Titelonderzoek indien verkoper niet eigenaar bij het Kadaster is vanaf90,00108,90
Vermelden disclaimer vanaf115,00151,75
Vermelding roerende zaken in de akte van levering en op de nota40,0048,40
Verwerking gegevens curator, bewindvoerder in de akte, vanaf125,00151,25
Verwerking notariële volmacht in de akte75,0090,75
Werkzaamheden voor het verkrijgen van toestemming voor het vestigen van een overbruggingshypotheek vanaf150,00181,25
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB8,229,95
Wettelijke Poortwachtersfunctie en herkomst gelden per tenaamstellin55,0066,55
Wijzigen afrekening25,0030,25
Wijziging passeerdatum door verkoper binnen 5 dagen vóór passeren akte85,00102,85

Tarieven hypotheekgever/geldnemer

Tot een offerte voor een losse “standaard” hypotheek (dit is een “standaard” hypotheek niet samenhangend met een aankoop van een woning) behoren tot het “standaard” tarief niet de navolgende kosten:

Excl. btwIncl. btw
Administratieve werkzaamheden en bankkosten terzake van overboeking gelden, per transactie2,503,03
Aflosnota’s opnieuw opvragen (per stuk)75,0090,75
Akte(n) opvragen bij het Kadaster (per stuk)75,0090,75
Bellen met derden (geldverstrekker, makelaar e.a.) (vanaf 3e telefoongesprek) per gesprek15,0018,15
Extra werkzaamheden ivm verkrijging uit nalatenschap/verdeling vanaf115,00139,15
Het niet tijdig ontvangen (binnen 5 dagen vóór passeren) van een kopie van een geldig legitimatiebewijs25,0030,25
Inschakelen tolk en verwerking in de akte en extra passeertijd (kosten tolk worden doorberekend)275,00332,75
Kadastrale recherches27,5033,28
Kamer van Koophandel uittreksel opvragen (per uittreksel)30,0036,30
Kopiëren/printen van stukken ten behoeve van de klant25,0030,25
Onderhandse toestemmingsverklaring partner/echtgenote (per verklaring)85,00102,85
Onderhandse verklaring opmaken vanaf85,00102,85
Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid in verband met bewindvoering en goedkeuring rechtbank vanaf125,00151,25
Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid instellingen/organisaties vanaf110,00133,10
Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid van de klant vanaf25,0030,25
Onderzoekskosten inzake e-herkenning18,0021,78
Opmaken depotakte op verzoek van de bank75,0090,75
Opmaken uittreksel akte op verzoek van de bank60,0072,60
Opvragen stukken via E-notaris (verplicht bij sommige banken)35,0042,35
Overboeken gelden naar andere notaris in verband met aankoop elders en Baarns beslag brief vanaf145,00174,45
Persoonsgebonden recherches (per persoon, per keer)18,0021,78
Stukken per post toesturen in plaats van digitaal25,0030,25
Tekenen onderhandse stukken toegezonden door de bank75,0090,75
Titelonderzoek indien hypotheekgever niet eigenaar bij het Kadaster is90,00108,90
Vermelding voorbelasting hypotheek, per hypotheek20,0024,20
Verzetten van de tekenafspraak binnen 5 dagen vóór passeren van de akte85,00102,85
Werkzaamheden voor het verkrijgen toestemming voor het vestigen van een overbruggingshypotheek (per hypotheekhouder) vanaf150,00181,25
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB8,229,95
Wettelijke Poortwachtersfunctie en herkomst gelden per tenaamstelling55,0066,55
Wijziging nota van afrekening25,0030,25
Wijziging passeerdatum door hypotheekgever binnen 5 dagen vóór passeren85,00102,85

Zonder “akkoordverklaring” van de tarievenlijst wordt de zaak niet in behandeling genomen door notariskantoor Lautenbach. U wordt geadviseerd zich bij voorkeur tot de behandelaar van uw zaak te wenden om van hem of haar te vernemen welke van de vermelde tarieven op uw zaak van toepassing zijn.

Tot het moment van de akkoordverklaring kan de hypotheekgever te allen tijde overgaan tot het kiezen van een andere notaris, zonder dat daar financiële gevolgen voor hem aan zijn verbonden. Dit laatste betreft uitsluitend de door notariskantoor Lautenbach gemaakte kosten.

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief eventuele kadasterkosten.

Alle tarieven zijn onder voorbehoud. Zie disclaimer.