Testamenten

Het is wijs om tijdig na te denken en te regelen wat er gebeurt met uw nalatenschap bij uw overlijden. Door in een testament vast te leggen wie uw erfgenamen zijn en wie u eventueel wilt onterven, houdt u zelf de regie. Omdat het een notariële akte is, kunt u voor de afhandeling in uw testament ook een executeur benoemen. Stelt u geen testament op? Dan regelt de wet wie uw erfgenamen zijn en wat zij van u erven.

Wij kunnen uw testament opmaken en hebben hier veel ervaring mee. We doen dit dan ook graag voor u. In een eerste afspraak bespreken wij uw wensen, waarna u van ons een concept van het testament ontvangt. Tijdens een tweede bespreking komt u naar ons kantoor om het officiële document te ondertekenen.

Veel gestelde vragen over het testament

Wij vertalen uw wensen in juridische bepalingen en stellen het testament op. Als u het eens bent en we hebben samen getekend, krijgt u een kopie. Het origineel wordt door ons bewaard in de kluis en we doen een melding in het Centraal Testamentenregister.

In het Centraal Testamentenregister wordt geregistreerd wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris. Iedere notaris en kandidaat-notaris kan namens de erfgenamen het Centraal Testamentenregister raadplegen. Als particulier of als belanghebbende instantie kunt u ook zelf nagaan of de overledene een testament heeft. Dat moet via een schriftelijke aanvraag. Alleen testamenten die in Nederland zijn opgemaakt worden in het Centraal Testamentenregister geregistreerd. Over de inhoud van een testament is bij het Centraal Testamentenregister niets bekend.

Zolang u leeft, heeft niemand het recht om uw testament in te zien. Ook uw partner en kinderen niet. Natuurlijk kunt u zelf besluiten om uw testament toch aan iemand te laten lezen. Wij hebben als notarissen een geheimhoudingsplicht en praten dus met niemand over uw testament.

Nee, een testament is persoonlijk. Dus ieder stelt zelf een testament op. Wilt u dingen gezamenlijk regelen? Dan neemt u beiden in uw testament dezelfde bepaling(en) op. Het is dan wel handig om allebei naar dezelfde notaris te gaan.

Een testament is geldig totdat u een nieuw testament maakt en daarbij het oude herroept. Daarvoor moet u dan wel weer bij ons een afspraak maken.

Jazeker, dat kan, maar niet zomaar. Daar moeten wel heel goede redenen voor zijn en dit moet altijd via de rechter. Er zijn verschillende redenen waarom een testament kan worden aangevochten:

  • het betwisten van de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opstellen
  • de erfenis is wel heel oneerlijk verdeeld
  • een aanvullende verdeling vragen omdat het testament al oud is
  • een vermoedelijk onjuiste interpretatie van de tekst

Ja en nee. De wet bepaalt dat kinderen binnen 5 jaar na uw overlijden een beroep kunnen doen op hun legitieme portie, zijnde de helft van hun oorspronkelijk erfdeel. Echter om de hoogte van de legitieme portie te berekenen wordt er rekening gehouden met eerdere gedane schenkingen.

Maak een afspraak