Samenlevings­contracten

Een samenlevingscontract is eigenlijk een ‘light’-versie van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. In feite is het een overeenkomst waar partners onderlinge afspraken maken over bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek of regelingen bij het beëindigen van de relatie.

Daarnaast vragen veel pensioenfondsen een notarieel samenlevingscontract om de partner aan te kunnen wijzen voor het nabestaandenpensioen. Door onderlinge afspraken notarieel vast te leggen, is duidelijk welke rechten en plichten er zijn wanneer het niet goed gaat met de relatie of bij overlijden. Dit heet een verblijvingsbeding en geldt alleen voor spullen die van jullie samen zijn, zoals meubels, auto en de woning. Met een verblijvingsbeding verkrijgt uw partner de gezamenlijke spullen als u overlijdt. Wat niet van u samen is, valt onder uw erfenis. Wilt u dat uw partner die spullen ook krijgt? Dan is een testament maken noodzakelijk. Ook hiermee kunnen we van dienst zijn.

Veelgestelde vragen het samenlevingscontract

Het gaat er in eerste instantie niet om wat moet, maar vooral wat u wilt regelen. Dat wordt iets anders als u gezamenlijke verplichtingen wilt aangaan. U kunt bij de rijksoverheid een check doen om te kijken wat u kunt regelen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap/vraag-en-antwoord/checklist-samenlevingscontract

U kunt zelf bepalen wat u precies in een samenlevingscontract opneemt. De wet regelt hierover niets. Misschien dat dit lijstje u helpt om te weten waar u aan kunt denken:

 • hoe u de kosten van de huur of hypotheek verdeelt;
 • hoe u de kosten van de boodschappen verdeelt;
 • hoe u de andere vaste lasten zoals gas/water/energie verdeelt;
 • hoe u de gezamenlijke bezittingen verdeelt als u uit elkaar gaat;
 • welke en hoeveel bankrekening(en) u gebruikt;
 • wat er gebeurt met schulden en spaargeld;
 • wat er met het koophuis gebeurt als u niet meer samenwoont;
 • of uw partner uw gezamenlijke bezittingen mag houden als u overlijdt;
 • hoe u het financieel met de kinderen wilt regelen;
 • of u bepaalde dingen bezit die van u moeten blijven;
 • wat u doet met de spullen die u samen heeft;
 • hoe u zaken rond uw pensioen wilt regelen.

Hoe een samenlevingscontract eindigt, spreekt u in principe af in het contract. Meestal moet de ene partner de andere partner een (aangetekende) brief sturen dat de samenleving eindigt.

In principe staat dat in het contract. Bij Lautenbach adviseren we u daarover bij het opstellen. Maar het kan gebeuren dat het contract niet volledig is, gewoon omdat u meer samen gaat doen, zoals een huis kopen. Dan moet u daarover alsnog afspraken maken. Bijvoorbeeld wie in de gezamenlijke koopwoning mag blijven wonen na het uit elkaar gaan. En als u samen kinderen heeft, moet u ook een ouderschapsplan opstellen. Daarin maakt u afspraken over bijvoorbeeld de omgangsregeling en de kinderalimentatie. Als u bent aangemeld bij elkaars pensioenfonds, moet u doorgeven dat uw relatie is geëindigd. Doe dit dan wel binnen twee jaar na het einde van uw relatie.

Maak een afspraak