Overdracht/uitgifte aandelen op naam

Heeft u besloten dat uw besloten vennootschap (BV) nieuwe aandelen gaat uitgeven? Dan is een notariële akte noodzakelijk: de akte van uitgifte. Hierin staat het aantal en soort uit te geven aandelen. Ook worden de gegevens van rechtspersonen – of natuurlijke personen – aan wie de aandelen worden uitgegeven in deze akte opgenomen. Nadat deze gegevens zijn gecontroleerd, ondertekenen u en de personen aan wie de aandelen worden uitgegeven de akte van uitgifte. Vervolgens wordt de uitgifte aangetekend in het aandeelhoudersregister.

Wilt u bestaande aandelen overdragen aan iemand anders? Ook dan is een notariële akte nodig: de akte van levering. Die is nodig om de ontvanger van de aandelen alle rechten te geven die bij de aandelen horen, zoals mede-eigenaarschap en dividend.

Beide aktes zijn overzichtelijke procedures die we snel en efficiënt voor u kunnen regelen. Neem daarvoor contact met ons op.

Veelgestelde vragen over de uitgifte en overdracht van aandelen

Deze regeling beperkt, dus blokkeert, de aandeelhouders in hun vrijheid om hun aandelen zomaar te kunnen overdragen aan iemand anders. Dit is om te voorkomen dat de medeaandeelhouders in de BV er opeens een vreemde aandeelhouder bij krijgen. De blokkeringsregeling is doorgaans opgenomen in de statuten van de BV, maar kan ook in een aandeelhoudersovereenkomst staan.

Dat is meestal een schriftelijke koopovereenkomst. Hiermee spreekt de eigenaar van de aandelen met de koper af dat de eigenaar tegen een bepaalde prijs de aandelen aan de koper verkoopt.

Dit register bevat namen en andere gegevens van de aandeelhouders van een BV (of een niet aan de beurs genoteerde NV). Het aandeelhoudersregister is in beheer en wordt bewaard bij de BV. Het is niet openbaar en dus ook niet zonder toestemming toegankelijk voor een notaris.

Dit is het centrale aandeelhoudersregister. Let wel: dit is nog in de maak, maar zal er wel eerdaags komen. Het register wordt niet openbaar toegankelijk. De informatie in het CAHR is afkomstig van notarissen. Het register is alleen toegankelijk voor de aandeelhouders, notarissen en voor overheidsdiensten. Het CAHR zal ondergebracht worden bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Maak een afspraak