Koopovereenkomsten

De koopovereenkomst is het belangrijkste document bij de aan-of verkoop van een woning. Hierin leggen de koper en verkopen afspraken en details van de koop vast. Afspraken en details over de prijs, leveringsdatum, garanties en verder overeengekomen afspraken. Hoewel u (als consument) na het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot een woning drie dagen wettelijke bedenktijd hebt, wilt u niets vergeten of over het hoofd zien.

Alvorens er een notariële overdracht kan plaatsvinden, moet er een koopovereenkomst worden opgesteld en ondertekend. Dit kunt u laten opstellen bij een notaris. Omdat het in uw belang is dat de juiste afspraken worden gemaakt, helpen wij u hier graag bij. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd met ons bellen of een afspraak maken.

Veelgestelde vragen de koopovereenkomst

U heeft een bedenktijd van drie dagen. De verkoper heeft dat niet. De bedenktijd gaat in op de dag, nadat een afschrift van de getekende koopovereenkomst is ontvangen en loopt tot 24.00 uur van de derde dag. Als er een feestdag of een weekend in valt, wordt de termijn met de duur hiervan verlengd. Binnen deze periode van drie dagen kan u de koopovereenkomst ontbinden zonder opgaaf van redenen. De verklaring tot ontbinding van de koopovereenkomst moet zo mogelijk schriftelijk voor 24.00 uur van de derde dag bij de verkoper binnen zijn.

Dit zijn in het koopcontract omschreven voorwaarden die zouden kunnen leiden tot een ontbinding van de overeenkomst. Het bekendste voorbeeld is het voorbehoud van financiering. Als u de koop financieel niet rond krijgt, kunt u op basis van de ontbindende voorwaarde opgenomen in de koopovereenkomst van de koop afzien. Door dit in het koopcontract op te nemen, loopt u geen schadeclaims van verkoper achteraf op.

Elke verkoper heeft een meldplicht, wat inhoudt dat alle gebreken (zichtbaar en onzichtbaar) met u gedeeld worden. Als de verkoper niet volledig is geweest en komt er een gebrek na de sleuteloverdracht naar boven, dan is er sprake van een verborgen gebrek en kunt u de verkoper voor de geleden schade aansprakelijk stellen.

Maak een afspraak