Oprichting/­statuten­wijziging naamloze en besloten vennoot­schappen

Bij het oprichten van een vennootschap heeft u de keuze uit verschillende rechtsvormen. Welke voor u het meest geschikt is, hangt af van meerdere factoren, zoals: de voorgenomen bedrijfsstructuur, soorten aandeelhouders, woonplaats aandeelhouders en activiteiten.

De oprichting van een rechtspersoon gebeurt altijd bij een Nederlandse notaris. Die ziet erop toe dat alle benodigde materialen worden aangeleverd, zoals de identificatie van de oprichter(s), aandeelhouder(s) en bestuurder(s). Na de oprichting schrijft de notaris de vennootschap in bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Via de KvK wordt de vennootschap bij de Belastingdienst aangemeld die de vennootschap weer registreert voor de diverse belastingen. Daarna ontvangt u van de KvK het inschrijfnummer en de fiscale nummers.

We kunnen ons voorstellen dat u graag snel aan de slag wilt. Is dat het geval? Maak dan een afspraak.

Veelgestelde vragen over vennootschappen

Het grootste verschil tussen de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV) heeft te maken met de aandelen. Beide rechtsvormen werken namelijk met aandelen, alleen zijn deze bij de NV vrij overdraagbaar, bijvoorbeeld op de beurs. Dit is anders bij een BV, waarbij de aandelen ingeschreven staan onder de naam van de aandeelhouder(s). Er zit een blokkeringsregeling op, wat bijvoorbeeld kan inhouden dat de aandelen die overgedragen moeten worden, eerst aangeboden moeten worden aan de andere aandeelhouders. De overdracht van de aandelen van een BV gaat overigens altijd via de notaris.

Het andere grote verschil heeft te maken met het startkapitaal. Voor de NV is namelijk een minimaal startkapitaal nodig van € 45.000,-, terwijl er voor de BV slechts een minimaal startkapitaal nodig is van € 0,01.

De statuten zijn onderdeel van de akte van oprichting. Daarin moet in elk geval staan

  • Naam van de bv
  • Zetel (moet in Nederland liggen)
  • Doel van de vennootschap
  • Het nominale bedrag van de aandelen en het maatschappelijk kapitaal (indien dat er is).

Verder kunnen de statuten nog veel zaken rondom de aandelen van de bv regelen, waaronder verbintenissen tussen aandeelhouders, eisen aan het aandeelhouderschap en de regels rondom het overdragen van aandelen. Ook de bevoegdheden van het bestuur en van de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen worden uitgebreid of ingeperkt in de statuten.

Covid-19 Maatregelen

Ook in deze tijd staan we voor u klaar. Vanwege Covid 19 beperken we fysieke afspraken op dit moment tot het noodzakelijke. Nog altijd staan we u graag te woord en vinden we persoonlijke zichtbaarheid belangrijk. Daarom vinden afspraken plaats met video, zodat we u toch persoonlijk advies kunnen geven. Wenst u een fysieke ontmoeting of acht u dit noodzakelijk? Dan doen we dat uiteraard graag. Wel houden we ons aan de maatregelen die op dat moment gelden.

Heeft u een vraag, wilt u graag advies of moet er een notarieel document worden opgesteld? Vul dan ons contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Maak een afspraak