Verklaring van erfrecht

Wanneer iemand overlijdt, moet er een hoop zaken geregeld worden. Denk aan mensen en instellingen op de hoogte stellen, verplichtingen beëindigen en regelingen stoppen. Om zaken af te kunnen wikkelen, vragen instanties om een verklaring van executele of een verklaring van erfrecht. Als erfgenaam moet u aan kunnen tonen dat u bevoegd bent om te handelen inzake de nalatenschap van de overledene. Met deze verklaring kunt u bijvoorbeeld bankrekeningen deblokkeren, de tenaamstelling van de woning veranderen (zodat de overledene niet meer als eigenaar staat geregistreerd), de woning verkopen of een levensverzekering uit laten betalen.

In de verklaring van erfrecht staat ook wie er is overleden, de burgerlijke staat en eventuele kinderen. Ook staat erin of er een testament is opgemaakt en wie de erfgenamen zijn.

Een verklaring van erfrecht dient kort na het overlijden van een naaste te worden opgesteld. Alleen een notaris kan dit opmaken. Wij hebben veel kennis en ervaring als het gaat om het opstellen van een verklaring van erfrecht en doen dit dan ook graag voor u. Wilt u graag meer informatie? Bezoek dan onze website.

Veelgestelde vragen verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is voor onbeperkte tijd geldig. Het opmaken van een verklaring van erfrecht is natuurlijk wel een momentopname. Indien na het afgeven van een verklaring van erfrecht andere feiten aan het licht komen of er wijzigingen voorkomen, is het soms beter dat de verklaring van erfrecht wordt aangepast. Zo kan bijvoorbeeld een boedelvolmacht worden ingetrokken of kan het voorkomen dat één van de erfgenamen overlijdt.

Een verklaring van executele lijkt veel op een verklaring van erfrecht, maar het verschil is dat er bij een verklaring van executele geen afstammelingenonderzoek hoeft te worden gedaan bij de gemeente. Een voordeel is dus dat een verklaring van executele sneller kan worden afgegeven. Het nadeel is echter dat een verklaring van executele alleen kan worden opgemaakt wanneer er in een testament een executeur is benoemd. De verklaring van executele is de bevestiging van het aanvaarden van het executeurschap.

Iedere erfgenaam kan een willekeurige notaris opdracht geven een Verklaring van Erfrecht op te maken. De notaris moet wel de identiteit van de opdrachtgever als erfgenaam vaststellen. Degene die de aanvraag doet, is ook degene die ervoor betaalt. Dit kan later worden verrekend met de nalatenschap. Is er in het testament een executeur of bewindvoerder benoemd, kan deze de verklaring ook aanvragen.

Wij onderzoeken onder meer wie de erfgenamen zijn en of er een executeur is benoemd. Daarvoor raadplegen we o.a. de akte van overlijden, het Centraal Testamentenregister (om te controleren of de overledene een testament heeft gemaakt en welk testament het laatst is opgemaakt), de registers van de Burgerlijke Stand (om te controleren of de overledene een echtgenote en/of kinderen achterlaat) en het huwelijksgoederenregister (om te controleren indien de overledene gehuwd was, of er huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt).

Daarnaast zullen we de gemeente waar de persoon is overleden aanschrijven met het verzoek een erfgenamenonderzoek te doen. De gemeente doet dit aan de hand van gegevens die zijn opgenomen in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Als ons onderzoek is afgerond en bekend is wie de erfgenamen zijn, zullen wij de erfgenamen informeren over het feit dat zij erfgenaam zijn en over de keuzemogelijkheden ten aanzien van aanvaarden van de nalatenschap.

Het komt geregeld voor dat een nalatenschap onroerend goed bevat. Na overlijden blijven deze onroerende goederen in het Kadaster op naam staan van de overleden persoon, terwijl deze juist op naam horen te staan van de juridische eigenaren. Daarnaast kan het voor erfgenamen vervelend zijn dat er nog steeds post binnenkomt op naam van de overleden persoon, omdat ook andere instellingen regelmatig het Kadaster raadplegen.

Maak een afspraak