Vennootschapspraktijk

Als mens bent u voor de wet een ‘natuurlijk persoon’ en kunt u worden aangesproken op uw handelen. Om ook organisaties van mensen te kunnen aanspreken op hun gedeelde verantwoordelijkheden heeft de wetgever de rechtspersoon opgesteld. Er zijn meerdere redenen om een organisatie te vormen, zoals: vennootschapsvormen voor commerciële doeleinden, ondernemingen, stichtingsvormen voor organisaties zonder winstoogmerk en verenigingsvormen voor organisaties met een gedeeld doel, zoals sportverenigingen. Daarom zijn er ook meerdere vormen van rechtspersonen met elk zijn eigen rechten en verplichtingen, eigen voordelen en nadelen en financiële en fiscale gevolgen.

Wij hebben de kennis en ervaring in huis die nodig is om maatwerk te leveren: we kunnen de juiste rechtspersoon voor u kiezen en nemen u mee in alle voorwaarden. Uiteraard kunnen we deze ook voor u oprichten, veranderen of afsluiten. Meer weten? Wij informeren u er graag over.

Maak een afspraak