Koper.

Tarief voor (extra) werkzaamheden bij een levering te voldoen door de koper/verkrijger, niet vallende onder de offerte, tenzij anders overeengekomen.

De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

 Excl. btw Incl. btw
- Berekening overdrachtsbelasting in verband met verkrijging uit erfpacht vanaf85,- 102,85
- Het niet tijdig (binnen 5 dagen vóór passeren) / ontvangen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs18,- 21,78
- Inschakelen tolk en verwerking in de akte en extra passeertijd (kosten tolk worden doorberekend)275,- 332,75
- Inschrijving in kadaster koopovereenkomst (registerverklaring)225,- 272,25
- Kamer van Koophandel uittreksel opvragen (per uittreksel)30,- 36,30
- Kosten VIS/Faillissementenregister (per persoon/per keer)12,50 15,13
- Onderhandse verklaring/volmacht opmaken85,- 102,85
- Onderhandse volmacht inzake akte van verdeling vanaf110,- 133,10
- Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid in verband met bewind voering en goedkeuring rechtbank vanaf125,- 151,25
- Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid instellingen/organisaties vanaf110,- 133,10
- Onderzoekskosten inzake e-herkenning18,- 21,78
- Opmaken depotovereenkomst vanaf190,- 229,90
- Opmaken koopovereenkomst woonhuis (standaard model) vanaf375,- 453,75
- Opmaken koopovereenkomst woonhuis, erfpacht (standaard model) vanaf425,- 514,25
- Opmaken notariële volmacht i.v.m. hypotheek295,- 356,95
- Opmaken uittreksel hypotheekakte op verzoek van de bank60,- 72,60
- Opnemen disclaimer, vanaf115,- 139,15
- Opvragen hypotheekstukken via E notaris (verplicht bij sommige banken)35,- 42,35
- Opvragen persoonsgegevens bij gemeente (per persoon, per keer)12,50 15,13
- Overboeken gelden naar andere notaris i.v.m. aankoop elders en Baarns Beslag brief vanaf145,- 175,45
- Retour boeken hypotheekgelden naar de bank/hypotheekgever in verband met (tijdelijk) niet doorgaan van de zaak35,- 42,35
- Spoedoverboeking gelden15,- 18,15
- Stukken per post toesturen in plaats van digitaal25,- 30,25
- Verhoging kadastraal recht27,50 33,28
- Verklaring dat de gelden onvoorwaardelijk ter beschikking staan van de koper60,- 72,60
- Vermelding roerende zaken in de akte van levering en op de nota40,- 48,40
- Vermelding voorbelasting hypotheek20,- 24,20
- Verwerking gegevens curator, bewindvoerder in de akte, vanaf125,- 151,25
- Verwerking notariële volmacht in de akte75,- 90,75
- Verwerking onderhandse stukken/offertes in de betreffende akten en tekenen onderhandse stukken toegezonden door de bank75,- 90,75
- Verzetten van de tekenafspraak binnen 5 dagen vóór passeren van de akte85,- 102,85
- Werkzaamheden in verband met ingebrekestelling vanaf235,- 284,35
- Werkzaamheden ter zake van het vestigen van een overbruggingshypotheek vanaf175,- 211,75
- Wettelijke kosten inzake toezicht en tuchtrecht notariaat5,- 6,05
- Wijzigen afrekening door toedoen koper of de bank of de tussenpersoon25,- 30,25

Zonder “akkoordverklaring” van de tarievenlijst wordt de zaak niet in behandeling genomen door notariskantoor Lautenbach.
Tot dat moment kan de verkoper te allen tijde overgaan tot het kiezen van een andere notaris, bij voorkeur in overleg met de koper, zonder dat daar financiële gevolgen voor hem aan zijn verbonden. Dit laatste betreft uitsluitend de door notariskantoor Lautenbach gemaakte kosten.

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief eventuele kadasterkosten.

Alle tarieven zijn onder voorbehoud. Zie disclaimer.