Vennootschapspraktijk

Als mens bent u voor de wet een ‘natuurlijk persoon’ en kunt u worden aangesproken op uw handelen. Om ook organisaties van mensen te kunnen aanspreken op hun gedeelde verantwoordelijkheden heeft de wetgever de rechtspersoon opgesteld. Er zijn meerdere redenen om een organisatie te vormen, zoals: vennootschapsvormen voor commerciële doeleinden, ondernemingen, stichtingsvormen voor organisaties zonder winstoogmerk en verenigingsvormen voor organisaties met een gedeeld doel, zoals sportverenigingen. Daarom zijn er ook meerdere vormen van rechtspersonen met elk zijn eigen rechten en verplichtingen, eigen voordelen en nadelen en financiële en fiscale gevolgen.

Wij hebben de kennis en ervaring in huis die nodig is om maatwerk te leveren: we kunnen de juiste rechtspersoon voor u kiezen en nemen u mee in alle voorwaarden. Uiteraard kunnen we deze ook voor u oprichten, veranderen of afsluiten. Meer weten? Wij informeren u er graag over.

Covid-19 Maatregelen

Wij gaan zorgvuldig om met zowel onze cliënten als hun belangrijke en gevoelige informatie. We leveren maatwerk en beperken – vanwege Covid 19 – fysieke afspraken op dit moment tot het noodzakelijke. Nog altijd staan we u graag te woord en vinden we persoonlijke zichtbaarheid belangrijk. Daarom vinden afspraken plaats met video, zodat we u toch persoonlijk advies kunnen geven. Wenst u een fysieke ontmoeting of acht u dit noodzakelijk? Dan doen we dat uiteraard graag. Wel houden we ons aan de maatregelen die op dat moment gelden.

Maak een afspraak